Tekstboks:

02. februar 2020

 

 

 

 

 

Generalforsamling

afholdes

Onsdag, den 26. februar 2020

kl. 20.00

i klubhuset.

 
 

 

 

 

 

 


                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.       Planer for det kommende år.

5.       Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.(Skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dag før generalforsamlingen.)

6.       Vedtagelse af kontingent.

7.       Valg af formand (lige årstal). (Sven Madsen er villig til genvalg)

8.       Valg af kasserer (ulige årstal).

9.       Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. (Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og Bo Jørgensen er villig til genvalg.)

10.    Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

11.    Eventuelt


Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen