Regler for udlån / leje af klubhus.

1.      For at kunne låne / leje huset skal følgende betingelser være opfyldt.

 

1.1.  Aktiv medlem af klubben.

1.2.  Passiv medlem af klubben med min. 1 års medlemskab.

1.3.  Være fyldt 18 år.

1.4.  Arrangementet skal være til fester af privat karakter (ikke skole- eller ungdomsfester).

1.5.  Klubarrangementer vedr. O-løb kan naturligvis få lov til at benytte/låne huset.

1.6.  Andre sportsklubber kan efter konkret stillingtagen i hvert enkelt tilfælde få lov at låne/leje huset.

1.7.  Det er ikke tilladt at overdrage lejemålet til andre, der ikke er medlem af klubben.

1.8 Lejemålet gælder som udgangspunkt kun for klublokalet + toilet. Har man brug for omklædningsrummet/rummene skal der gøes opmærksom på dette.

 

2.      Betaling / leje af klubhus.

 

2.1    Alm. leje for huset er 500,- kr. pr. døgn, der dækker lys, vand, varme m.v.

2.2. Klubmedlemmers leje til børnefødselsdage med indlagte O-løbsaktiviteter er

       vederlagsfri.

2.3 Betaling af lejen sker til kassereren eller indsættes på FROS konto reg.nr. 9196

      konto nr. 4565717893

 

3.      Lån af inventar.

 

3.1    Medlemmer, der ifølge ovenstående er berettiget til at leje huset, er ligeledes

berettiget til at låne inventar (stole, borde og service) efter forudgående aftale med husinspektøren.

 

                      4.   Rengøring efter leje / lån af hus.

 

4.1    Lejer / låner af huset er forpligtet til at aflevere huset – de anvendte rum og faciliteter i rengjort stand. Vin, øl og spiritus må ikke opbevares i klubhuset udover lejeperioden (det reducerer risikoen for indbrud)

4.2    Lejeren sørger for bortskaffelse af alt affald fra festen, og container ved Fag-og Firma må ikke bruges.

 

5.   Adgangsforhold til huset.

                     

5.1    Lejer / låner kan få udleveret nøgle til huset, og har ansvaret for, at der er

slukket for de anvendte el-installationer og at alle døre og vinduer er lukket / låst når huset forlades.

                            5.2. Udlevering / aflevering af nøgle sker ved husinspektør.

                     

                      6. Rygning

6.1    Rygning skal foregå udendørs og lejer sørger for fjernelse af cigaretskodder.

 

21.09.2014