Hvem er vi? / Klubhus

Orienteringsklubbens FROS' klubhus

Klubben har eget klubhus på Hannerup Engvej 1C i Fredericia.

Klubhuset har 25-års jubilæum 1. okt. 2017