Kontingent

Kontingent for medlemsskab af FROS udgør for år 2021

650 kr. årligt for voksne.
450 kr. årligt for børn.
100 kr. årligt for passive medlemmer.

Familiekontingent: Der betales kontingent for 3 personer
(reduktion gælder kun hvor unge under 20 år indgår i familien).