Orienteringsklubben FROS

Instruktion

C-løb og divisionsmatch på Trelde Næs den 17. september 2006

 

Startlister:                             Findes ophængt på stævnepladsen og ved start.

                                            Kan ses på www. fros.dk fra den 15. september

 

Stævnecenter:                      Stævnecenter med beregning findes på stævnepladsen.

 

Parkering:                            På offentlig parkeringsplads ved Trelde Næs

                                            Følg anvisningerne fra P-vagterne.

                                            Der må ikke parkeres ved bus-vendepladsen

 

Afstande:                             Parkering – stævneplads 300 m

                                            Stævneplads- Start 1000 m

                                            Parkering – start 700 m

 

Omklædning:                        Foretages efter eget valg.

 

Bad:                                     Foretages efter eget valg eller i Vejle Fjord

 

Toiletter:                              Findes ved stævnepladsen

 

Børnepasning:                      Findes ved stævnepladsen

 

Baner og postantal:               Fremgår af ophængte startlister.

 

Løbskort:                             Trelde Næs 1:10.000 ækv. 2,5m Revideret 2000 enkelte rettelser

                                            2005 og 2006. Printede kort og baner.

 

Postbeskrivelser:                  IOF-symboler, der er printet på løbskortet. Der findes løse

                                            postbeskrivelser i første startboks til løbere, der medbringer holder.

 

Start:                                    Sydkredsens startprocedure benyttes.

                                            Det elektroniske tidtagningssystem Emit benyttes.

                      Fremkald med udlevering af back-up kort og lejede brikker 3 min. før

start.

                                            I anden startboks kontrolleres brikker og back-up kort.

                                            I tredje startboks må man tage sit løbskort fra kassen og lægge det på

jorden med banen skjult ved en af ”nulposterne”.

Når der er ca. 10 sek. til start, får man besked på at lægge sin brik i

nulpostens renseenhed. Ved sidste bip fra starturet må man løfte sin brik,

tage sit løbskort og løbe.

Bane 7A, 7B og 8 får løbskortet udleveret 2 min. før start.

For bane 8 er der fri starttid fra kl. 9.30 til kl. 11.30.

 

Mål:                                     Målet skal passeres af alle løbere for at registrering af gennemført løb kan finde

sted. Dette gælder også udgåede løbere. Backup kortet opbevares af løberen selv.

Brikkens data aflæses i en aflæserenhed, hvorefter løberen får udskrevet

stræk tider og sluttid. Løbskortet må beholdes, men det indskærpes, at

man ikke viser kortet til endnu ikke startede løbere.

 

Max. Tid:                             2½ timer. Løbere der overskrider maxtiden skal også passere målet.

 

 

Væske:                                Der er væske i skoven som passeres af nogle af banerne.                      

                                            Desuden er der væske i mål.

 

Overtrækstøj:                       Der er ikke transport af overtrækstøj.

 

Børnebane:                          Ca. 2 km bane (rød hånd) på kortskitse som er gratis. Der er en lille

                                            præmie for gennemført bane. Start og tilmelding forgår på stævne-

                                            pladsen mellem kl. 10.00 og 12.30

                                             

Resultater:                            Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen.

 

Præmier:                              Der er lodtrækningspræmier blandt startende løbere – 16 år

                                            Præmieliste ophænges på stævnepladsen.

                                            Præmier skal afhentes i stævnekontoret ved beregningen.

 

Kiosk:                                  Kiosk findes på stævnepladsen.

 

Overdommer:                       Arne Brage (OK Melfar) træffes på stævnepladsen fra kl. 11.30