Orienteringsklubben FROS

             indbyder til B-løb/ 3. Divisionsløb

    i Kirstinebjerg Skov og Fredericia Fælled

Søndag den 25. marts 2007

Indbydelse, instruktion, resultater mv. på      http://www.fros.dk/loeb/2007/kirstinebjerg/indhold.htm

Klassifikation:                   Stævnet er et ** B-stævne.

Der er Danmarksturnering i 3. division.

 

Løbsområde:                      Trelde Syd, Kirstinebjerg og Fredeicia Fælled

 

Mødested og parkering:   Fredericia Fælled

Afmærkning  på Treldevej i Fredericia (ved Ryes kaserne).

 

Kort:                                   Kirstinebjerg Skov 2007.

1:10.000 med ækvidistance 2,5 meter.

                                            Printede kort.

 

Terræn:                              Størstedelen ret flad skov med en del grøfter. Enkelte store slugter gennem skoven. 

                                            Skoven er stifattig men let gennem løbelig.

 

Postbeskrivelser:              IOF-symboler, løse postdefinitioner forefindes ved start. 

Klasser:                             Der anvendes følgende bane- og deltagerfordeling: 

Bane Klasser og længde Åbne
baner

Bane 1:

Sort (svær) 9,0 - 12,0 km

Deltagere: H 21A, H 17-20A og H 35A.

Åben 1

Bane 2A:

Sort (svær) 6,5 - 7,5 km

Deltagere: H 40A, H 45A, H 50A og H 15-16A.

Åben 2 

Bane 2B:

Sort (svær) 6,5 - 7,5 km

Deltagere: D 21A, D 17-20A og D 35A.

Bane 3A:

Sort (svær) 5 - 6 km

Deltagere: H 55A og H 60A.

Åben 3 

Bane 3B:

Sort (svær) 5 - 6 km

Deltagere: D 40A, D 45A og D 15-16A.

 

Bane 4:

Sort (svær) 3 - 4 km

Deltagere: D 50A- og H 65A-.

Åben 4

Bane 5:

Gul (mellemsvær) 4,5 - 5,5 km

Deltagere: H 13-14A, H 15-16B, H 17-20B, H21- B og H 35B.

Åben 5

Bane 6:

Gul (mellemsvær) 3,5 - 4,5 km

Deltagere: D 13-14A, D 15-16B, D 17-20B, D 21B og D 35B.

Åben 6

Bane 7A:

Hvid (let) 3,0 - 3,5 km

Deltagere: H 11-12A, H 13-14B, H 15-20C og H 21- C

Åben 7

Bane 7B:

Hvid (let) 3,0 - 3,5 km

Deltagere: D 11-12A, D 13-14B,D 15-20C og D 21- C

 

Bane 8:

Grøn (begynder) 2,5 - 3,0 km

Deltagere: H –10, D –10, H -12B, D -12B og begyndere

Åben 8

 

Kontrolsystem:                  EMIT.

Nummer på evt. egen brik skal opgives ved tilmelding.

 

Start :                                 Første start kl. 10.00

 

Put and run:                      På bane 8 kan løberne frit starte mellem kl. 10.00 og 11.30

 

Startlister/ instruktion:      Kan ses på www.fros.dk

 

Stævneplads :                    1.000 meter fra parkering.

 

Afstand til start:               Fra Parkering 900-1.000 m

Fra stævneplads 900 m

 

Børnebaner:                      På udsnit af o-kort.

Gratis.   Åbent mellem kl. 9.30 og 11.30.

 

Åbne baner:                     Der kan på dagen købes vakante pladser på 8 forskellige åbne baner (svarende til banerne nævnt ovenfor),

starten på disse går efter at sidste forhåndstilmeldte løber på hver bane er sendt af sted.

 

Pris                                    60 kr for løbere op til 21 år.

75 kr for løbere over 21 år.

Betales på stedet.

Hertil kommer evt leje af EMIT-brik på 10 kr.

 

Kiosk:                               På stævnepladsen findes en kiosk med begrænset udvalg.

 

Børneparkering:               Findes på stævnepladsen. Tilmelding kræves i O-service – opgiv navn + alder.

 

Bad :                                   På Treldevejens skole 1,5 km fra stævnepladsen.

Toiletter:                            Der findes toiletter på stævnepladsen

 

Resultatformidling:          Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen

Resultaterne samt stræk tider kan ses på www.fros.dk hurtigst muligt efter stævnet er afsluttet.

 

Præmier:                           Ingen.

 

Tilmelding:                        Klubvis tilmelding senest fredag den 16/3 kl. 19.00 via O-service,

                                           eller pr. mail til tilmeld@fros.dk

Løbere i Danmarksturneringen skal huske at angive deres rette klasse.

Ungdomsløbere skal huske at få sig tilmeldt den rette bane for udtagelse til KUM.

 

Eftertilmelding:                 Senest torsdag den 22. marts 2007 kl. 18.00

 

Startafgift:                         Op til 20 år 50,-kr. Efteranmeldelse + 10 kr.

Fra 21 år 65,-kr.    Efteranmeldelse + 10 kr.

Herudover evt. leje af EMIT-brik 10 kr. pr. person.

Betaling samtidig med tilmeldingen til:

                                            Reg.nr. 9196  kontonr. 4565717893  Sparbank Nord

 

Stævneleder:                     Henning Skaarup, OK FROS      henning.skaarup@fros.dk  tlf 7556 2260

Banelægger:                      Niels Møller Petersen, OK Fros  

Stævnekontrollant:            Torben Hansen, OK Fros          

Banekontrollant:               Sven Madsen, OK FROS          

Dommer:                            Henrik Jensen Nygård, OK Snab