Indbydelse til Friluftsland MTB-O Cup-mellem

den 19. juni 2010

 

 

                         Arrangør:      OK Fros

                 Løbsområde:      Hannerup Skov

                  Skovlukning:      Hele skoven vil være lukket for potentielle deltagere.

                     Mødested:      OK Fros’ klubhus, Hannerup Engvej 1C, 7000 Fredericia

                                                  Her vil der være stævnecenter, med mulighed for bad.

                                                  Der er ikke børneparkering, men en legeplads ved klubhuset.

                                  Kort:      Hannerup Skov, 1:10.000, ækv. 2,5 m, rev. til MTB-O i 2010

     Terrænbeskrivelse:      Bynær skov med mange stier og nogen kupering. Der er både løbere og ryttere i skoven, og selvfølgelig skovgæster - så vis hensyn.

                        Klasser og      D -16, ca. 40 min.   H -16, ca. 40 min.

                    vindertider:      D -20, ca. 45 min.   H -20, ca. 50 min.

                                                  D 21, ca. 45 min.    H 21, ca. 60 min.

                                                  D 40, ca. 45 min.    H 40, ca. 45 min.

                                                  D 50, ca. 45 min.    H 50, ca. 45 min.

                                                  D 60, ca. 40 min.    H 60, ca.45 min.

                                                                                       H 70, ca. 40 min.

                   Åbne baner:      Kort: ca. 40 min.

                                                  Lang: ca. 50 min.

                                                  De åbne baner startes efter  ”put and ride” princippet

                                 Start:      1. start kl. 13.00, Normal startprocedure fra startbokse i fast interval.

                        Afstande:      Start og mål er beliggende i umiddelbar nærhed af klubhuset.

                            Kontrol:      Emit, brikken kan lejes mod afgift på kr. 15,-

                                                  Bortkommen brik erstattes med kr. 350,-

                         Præmier:      Vi forventer at kunne udlevere præmier, eventuelt ved lodtrækning.

 

 

                      Tilmelding:      Senest den 12. juni til OK Fros, gennem O-service eller e-mail: Tilmeld@fros.dk

                                                  Husk at opgive nummer på din brik.

                                                  Ingen eftertilmelding, der henvises til åbne baner.                     

                      Startafgift:      H/D -16 og H/D -20: kr. 50,-

                                                  Øvrige - incl. åbne baner kr. 80,-

                     Startafgiften incl. leje af brik skal ske sammen med tilmeldingen og sendes til                          konto nr. 9196-4565717893

 

                Stævneleder:      Per Allan Pedersen, OK Fros

                  Banelægger:      Ole Hoffmann, OK Fros

            Stævnekontrol:      Jørgen Spetzler, OK Fros

                  Banekontrol:      Gert Pedersen, Melfar OK

               Overdommer:      Claus Poulsen, Silkeborg OK