Instruktion

Friluftsland MTB-O Cup 5. afdeling

Hannerup Skov, lørdag den 19. juni 2010

 

Arrangør: Orienteringsklubben Fros

Mødested: Fros’ klubhus beliggende Hannerup Engvej 1C. Afmærkning fra Strandvejen.

Der er mulighed for bad og omklædning i klubhuset.

Parkering ved klubhuset, eller max 500 m fra klubhuset, følg anvisning.

Kortet er nyrevideret til MTB-0 i 2010 - Målestok: 1:10.000, ækvidistance 2,5 m

 

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings Forbund og følger reglementet;

MTB-O 2010:    http://mtb-o.do-f.dk

Det er deltagernes ansvar at kende reglerne.

Det er forbudt at begive sig udenfor skovens stisystem eller spor, der ikke er angivet på kortet. Der vil være kontrolpersonale i skoven.

Jernbanerne må under ingen omstændigheder passeres udenfor de normale passager.

Det er påbudt at bruge hjelm

 

Klasser:          Bane:         Banelængde:        Poster        Bem.:

D-16                5                 5,9 km                      16

D-20                4                 6,9 km                      20

D21                 3                 8,4 km                      24               Kortvend

D40-                3                 8,4 km                      24               Kortvend

D50-                4                 6,9 km                      20

D60-                5                 5,9 km                      16

H-16                4                 6,9 km                      20

H-20                2                 10,3 km                    28               Kortvend

H21                 1                 11,2 km                    28               Kortvend

H40-                2                 10,3 km                    28               Kortvend

H50-                3                 8,4 km                      20               Kortvend

H60-                4                 6,9 km                      20

H70-                5                 5,9 km                      16

Åben Lang      2                 10.3 km                    28               Kortvend

Åben Kort       5                 5,9 km                      16

 

Kontrol: Der anvendes elektronisk tidtagning med EMIT-brikke

Leje brik skal afhentes i klubhuset før start og fastgøres til cyklen.

 

Start: 1. start kl. 13.00. fremkald er 3 min før start. –

-ved indkald til 1. boks udleveres kontrollabel, samtidig tjekkes at brikken er fastgjort til cyklen og at rytteren bærer hjelm.

2. boks kontrolleres nummer på EMIT-brikken og

i 3. boks tager deltageren selv kortet fra kasser med angivelse af bane og klasser.

5 sec. før start lægges EMIT-brikken i kontrolstativet og fjernes i startøjeblikket.

 

Åbne baner sælges fra klubhuset hvor brik og kortet udleveres i en kuvert med angivelse af starttid. Kuverten afleveres til startpersonalet

 

Afstande mellem stævnecenter, start og mål er inden for 200 m, så der er ingen transport af overtrækstøj.

Der er markering med snitzel til start.

 

I mål aflæses brikken og der udleveres stræktider. Ved manglende elektronisk registrering benyttes brikkens kontrollabel.

 

Maxtid for alle klasser er 2 timer

 

Præmier: Der vil være præmie til alle klassevinderne. Præmieoverrækkelse tilstræbes afholdt kl. 15.30

 

 

 

 

                          Stævneleder:     Per Allan Pedersen

                           Banelægger:     Ole Hoffmann

                 Stævnekontrollant:     Jørgen Spetzler, OK Fros

                     Banekontrollant:     Gert Pedersen, Melfar OK

                        Overdommer:     Claus Poulsen, Silkeborg OK