Instruktion

OK  FROS indbyder til
B-løb med 1. divisionsmatch i COWI ligaen
Søndag den 4. september 2011 i Trelde skov

 

Dansk Orienterings-Forbund

 

Arrangør:

OK FROS

Klassifikation:

** Tostjernet B-stævne

Stævne:

1. divisionsmatch (Gorm, HTF, SNAB og Odense OK)
og åbent B-løb

Dato:

Søndag d. 4. september 2011. 1. Start kl. 10.00

Løbsområde:

Trelde Syd

Mødested:

Fælleden (Militærets øvelsesterræn) GPS adr. Egehavevej 18, 7000 Fredericia (GPS koordinater 55o 35’ 58’’ N, 9o 46´47´´Ø) – sidevej til Treldevej. Afmærkning fra Rundkørsel ved raffinaderiet på Egeskovvej og afmærkning fra Treldevej.

Parkering:

Der kantparkeres i højre side af vejen på fælleden. Kørt helt frem til parkeringsvagt og følg anvisninger. Der bliver ensrettet kørsel på fælleden. Udkørsel ad Nordre Kobbelvej til Treldevej. Ingen indkørsel fra Nordre Kobbelvej.

Afstande:

P- stævneplads: 100-600 meter. Stævneplads – start: 100 meter følg rød – hvid snitzling

Faciliteter:

På stævneplads findes kiosk, stævnekontor tilmelding, til vakante starttider og børnepasning. 

Toiletvogn med 2 toiletter findes ved stævneplads. Toiletter passeres på vej fra P til stævneplads. Ingen omklædning og bad.

Kort:

Trelde Syd 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, nyrevideret 2011 (Sven Madsen)

Terræn:

Blandet skov med få stier, der fortrinsvis løber sydøst-nordvest

Klasser:

Efter reglement – ingen bane 0

Sort = svær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gul= mellemsvær

 

 

 

Hvid= let

 

 

 

Grøn= begynder

B-løbs baner

Længde km /antal poster

Klasser - divisionsmatch

Vakante

Bane 1

9,8 km / 17 p

H -20, H 21-, H 35-

5 stk

Bane 2 A

7,4 km / 17 p

2 A: H -16, H 40-, H 45-, H 50-

 

Bane 2 B

6,7 km / 16 p

2 B: D -20, D 21-, D 35-

5 stk

Bane 3 A

5,3 km / 11 p

3 A: H 55-, H 60-

 

Bane 3 B

4,8 km / 11 p

3 B: D -16, D 40-, D45-

5 stk

Bane 4 A

4,6 km / 10 p

4 A: H 65-

 

Bane 4 B

4,0 km / 10 p

4B: D 50-

5 stk

Bane 5

4,3 km / 11 p

H -14, H -16B, H -20B, H21-B, H 35-B

5 stk

Bane 6

3,5 km /

9 p

D -14, D -16B, D -20B, D21-B, D 35-B

5 stk

Bane 7 A

3,2 km / 15 p

7 A: H -12, H -14B, H -20C, H 21-C

 

Bane 7 B

3,2 km / 15 p

7B: D -12, D -14B, D -20C, D 21-C

5  stk

Bane 8

2,4 km / 15 p

H -10, D -10, H -12B, D -12B, Begynder

5 stk

 

Banerne 7A, 7B og 8 er snitzlet 3 steder i skoven på hver bane med sort/hvid og hvid /grøn snitzling

Præmier:

Til vinderne i ungdomsklasserne til og med D/H -16 samt i begynderklassen. Præmierne overrækkes kl. 12.00 eller tidligst derefter.

Kontrol:

Elektronisk tidtagning med EMIT. Egne brikker kan anvendes. Lejebrikker udleveres ved start. Backupkort udleveres ved start

Start:

1. start kl. 10.00. Eftertilmeldte kan få start før kl. 10.  Der startes med 2 min. interval mellem løbere på samme bane. Deltageren kaldes frem 4. min før starttidspunkt. Deltageren må først vende kortet i startøjeblikket. På bane 7 og 8 må deltageren se kortet 2 min før starttidspunktet. På bane 8 er der fri start i tidsrummet kl. 10.00 til 11.30. Deltagerne har selv ansvar for at tage det rigtige kort .

Postbeskrivelser:

Der udleveres løse postbeskrivelser. Kun til løbere med holder til postbeskrivelser. Postbeskrivelser er trykt på kortet.

Løbstid:

Maksimal tid: 2 ½ time

Mål:

Efter målgang udleveres løbstid/ stræktider. Backupkortet beholdes. Lejede EMIT brikker afleveres. Kortet beholdes.

Resultater:

Ophænges på stævnepladsen og lægges på hjemmesiden snarest muligt. http://www.fros.dk/loeb/2011/treldesyd/indhold.htm

Vakante starttider:

Kan købes på stævnepladsen kl. 10.30 til 12.00 – pris 70/95 kr. Der startes efter sidste start for tilmeldte på banen. Der udleveres startseddel, som afleveres til startpersonale

Børnebaner:

Ja – mellem kl. 9.45 og 12.15 Gratis

Børneaktivering /pasning:

Oprettes på stævneplads. 

Børn i børneaktivering bedes afhentet snarest efter at vedkommende forældre har været ude at løbe. 

Væske:

Der er vand og saft i mål. Væskeposter i skoven efter reglement.

Overtrækstøj:

Ingen transport

 

 

Stævneleder:

Søren Hviid, FROS – mail: soren.hviid@fros.dk, tlf 2620 1633

Banelægger:

Ole Hoffmann, FROS

Stævnekontrol:

Gert Pedersen, Melfar

Banekontrol:

Niels Møller Petersen, FROS

Dommer:

Arne Brage, Melfar – træffes på stævnepladsen fra kl. 11.00 til 14.00

Korttegner:

Sven Madsen, FROS

Kortkonsulent:

ingen