INSTRUKTION

 

Åbent løb samt divisionsmatch Sydkredsens 1. division

søndag d. 2. september 2018

Arrangør

Orienteringsklubben FROS

 

Stævne klassifikation

Åbent stævne, med divisionsmatch for Sydkredsens 1. division

OK Snab, Kolding OK, OK GORM & OK H.T.F.

 

Dato

Søndag d. 2. september 2018, første ordinære start er kl. 10:00

 

Løbsområde

Trelde Syd

 

Mødested / Parkering

Mødested samt kantparkering på vejen i fælleden. Indkørsel til fælleden sker fra Nordre Kobbelvej. 55.592945, 9.767691

 

Der vil være afmærkning ved rundkørsel på rute 28 (ved raffinaderiet) ad Nordre kobbelvej.

 

 

Da parkering er på lukket område, vil bommen ind til området være låst op fra kl. 08:30  

 

 

Kortet

Trelde syd 1:10.000, 2,5m ækvidistance og Trelde syd 1:7500, 2,5m ækvidistance, revideret 2018


Grupper H4, H5, D4 og D5 løber på kort med målestok 1:7500 øvrige grupper på kort med målestok 1:10000.


Banerne er printet på vand og riv-fast papir med påtrykte postbeskrivelser.

 
Løse postbeskrivelser findes ved start, holder er nødvendig hvis man ønsker at bruge disse.

 

Forbudte områder er markeret på kortet og skal respekteres.

 

 

 

 

  

Terrænbeskrivelse

Trelde Syd er overvejende løvskov, men med flere spredte granskovsområder. Den er de fleste steder let gennemløbelig, der er dog flere små og store områder med tætheder og undervegetation (brombærranker). Skoven er gennemgående flad med enkelte grøfteslugter og i den vestligste del er der noget mere kuperet. Stisystemet er for meste parallelt Nord – Syd, kun enkelte steder er der tværgående stier, bortset fra den vestligste del hvor der er lidt mere udviklet sti/vej system.

 

Bemærk: der er en del trærødder i skoven, det er dog kun dem der er over 2 meter i højden der er tegnet på kortet.

Store væltede/stormfældede træer er tegnet som grøn streg, dog kun hvis de er svære at passere, ellers er det kun trærodden der er tegnet.

Der har været og pågår skov arbejde, så derfor kan der være køre- og slæbespor der ikke er tegnet på kortet.

Kortet er revideret på baggrund af den nye kortnorm isom 2017

 

Enkelte skovejere har ikke tilladt brug af deres del, disse områder er markeret som forbudte på kortet, men er ikke markeret i skoven

 

I skoven vil der være hundetræning, dette er markeret som forbudt område.

 

Opløbet går gennem område der til dagligt bruges til kreaturer, der vil være passage af kreaturgitter som bliver tildækket. Der henvises til forsigtighed når de passeres.

 

Klasser / Baner

 

 

Klasse

Gruppe

 

Længde (Km)

Poster

Bane

H20, H21, H35-

H1

Svær

8,2

21

1

H40-, H45-

H2

Svær

6,9

17

2

H-16, H-50, H55-

H3

Svær

5,9

15

3

H60-, H65-

H4

Svær

5,1

14

4

H70-

H5

Svær

4,2

14

5

H-14, H-16B

H6

Mellemsvær

4,5

13

6

H-20B, H21-B, H35-B

H7

Mellemsvær

4,5

13

6

H-12, H-14B, H-20C, H21-C

H8

Let

3,1

14

7

H-10, H-12B, BEG

H9

Begynder

2,4

12

10

D20, D21, D35-

D1

Svær

6,9

17

2

D40-, D45-

D2

Svær

5,9

15

3

D-16, D-50, D55-

D3

Svær

5,1

14

4

D60-, D65-

D4

Svær

4,2

14

5

D-12, D-14B, D-20C, D21-C

D8

Let

3,1

14

7

D70-

D5

Svær

4,0

10

8

D-14, D-16B

D6

Mellemsvær

3,6

12

9

D-20B, D21-B, D35-B

D7

Mellemsvær

3,6

12

9

D-10, D-12B, BEG

D9

Begynder

2,4

12

10

Der vil være væskedepot på banerne 1 og 2, denne er markeret på kortet.

 

På bane 7 vil der være afmærkning mellem post 3 og 4

På bane 10 vil der være afmærkning mellem post 4 og 5

 

Det vil være tilladt at skygge på banerne 7 og 10

 

Åbne baner

 

Åbne baner sælges mellem kl. 9:00 – 10:30 ved henvendelse på stævnekontoret, så længe lager haves.

 

Følgende baner vil være til rådighed

 

Åben 1 – 8,2km Svær

Åben 2 – 5,1km Svær

Åben 3 – 4,0km Mellemsvær

Åben 4 – 3,1km Let

 

Der startes ved ”put and run” fra kl. 09:45 og indtil sidst startende.

 

Pris:

 

D/H-20: 75kr., D/H21-: 100kr.

 

Lejebrik: 15kr.

 

 

Kontrolsystem

Sport Ident (SI), Egen brik kan bruges. Manglende briktilmelding betragtes som ønsket lejebrik. Lejepris 15,-

Lejede brikker udleveres ved start og skal returneres ved målgang.

Ikke afleverede brikker skal erstattes med 500,-

 

Kontrol numre er angivet vandret på poststativer samt på SI enhederne. Tang til reserve klip hænger på stativer, og skal bruges i tilfælde af manglende kvittering fra enheder.

 

Start

Første start er 10:00

 

Løbere på bane 10 har fri start (Put & Run) mellem kl. 9:45 og 11:15

 

Der er for alle fremkald 4 minutter før start. Fremkalderuret viser starttid og man skal gå ind i startboksen når denne viser ens starttid.  

På banerne 7 og 10 får løbere udleveret kortet 2 minutter før start og der ydes starthjælp.

 

Åbne baner har fri start (Put & Run) mellem 09:45 og indtil sidste start.

 

Evt. overtrækstøj transporteres ikke fra start til stævneplads.

 

 

Mål

Maks tid er 2,5 time, udgåede løbere skal melde sig i mål.

 

Løbskort bliver ikke inddraget, så der henvises til fairplay.

 

Resultat

Resultater vil løbende blive offentliggjort på stævnepladsen. Hurtigst muligt efter løbet også på OK FROS hjemmeside

 

Afstande

Parkering – Stævneplads: 300 – 1000m, sort/hvid markering  

 

Stævneplads – Start: 1100m, blå/hvid markering

 

Børnebaner

Der tilbydes gratis labyrint bane fra stævnepladsen fra kl. 9:45 – 12:00

 

Service

Velassorteret kiosk er på stævnepladsen.

Mobilepay modtages

 

Præmier

Der er præmier til alle klassevindere til og med H/D-16 år.

 

Børneaktivering

Der vil ikke være børneaktivering

 

Toiletter/Bad

Der vil være Godik toiletvogne tilstede, 1 stk. ved stævneplads + 1 stk. på vej mod start.

 

Der tilbydes ikke badefaciliteter

 

Stævneleder

Bo Mønster Jørgensen, FROS mail: bo.jorgensen@fros.dk, tlf. 30 36 12 17 

Banelægger

Ole Hoffmann, FROS

Korttegner

Sven Madsen, FROS

Kontrollanter

Stævne kontrollant - Gert Pedersen, OK Melfar

Banekontrollant - Niels Møller Pedersen, FROS

Dommer

Arne Brage, OK Melfar