Generelle bestemmelser for natløb i sydkredsen

Her forslag til  ”Generelle bestemmelser for 4 D-natløb” (på grundlag af bestemmelser udarb. Af Jørgen Spetzler den 14. april 1981)

 

Det tilstræbes, at der afholdes fire natløb i kredsen med en gennemgående konkurrence hvor de 3 bedste ud af 4 løb er tællende i en gennemgående konkurrence. Det ene (som regel det sidste) udskrives som kredsmesterskabsløb.

 

Terminer og arrangerende klubber skove m.v.  fastlægges på kredsplan i forbindelse med udarbejdelse af terminsliste efter tilbud fra kredsens klubber. Alle klubber i kredsen kan naturligvis arrangere på skift.

 

Banerne / klasserne  er de samme fra år til år medmindre der vedtages nye på et kredsmøde:

 

Klasserne  er følgende:

 

Alm. natløb

Kredsmesterskab

Ca. Banelængder

Baner

Klasse

Klasse:

 

 

1. H 21 lang

H 21

8,0 km svær

1

2. H 35-44, H 21 kort

H 35 (H 21 kort udskrives , men tæller ikke til kredsmesterskab)

7,0 km svær

2

3. H 45-   D 17-34

H 45, D 17-20, D 21

5,0 km svær

3

4. D 35-

D 35 -

4,0 km svær

4

5. H 17-20

H 17-20

7,0 km svær

2

6. H 15-16

H 15-16

5,0 km mell.svær

5

7. H/D 17-

Udskrives men tæller ikke til kredsmesterskab

4,5 km mell.svær

6

8. H -14

H -14

4,0 km mell.svær

7

9. D -16

D -16

3,0 km mell.svær

8

10. Beg. 1

Udskrives men tæller ikke til kredsmesterskab

3,5 km let

9

11. Beg. 2

2,0 km beg.

10

 

 

 

 

Begynderklassen er for løbere i alle aldre, og det er tilladt at løbe to eller flere sammen

 

 

Indbydelse:

Der udarbejdes en fælles indbydelse af en indbydelsesforfatter, der indtil videre er:

Per Allan Petersen, Nellikevej 16, 7000 Fredericia,  tlf. 7591 3440   Email: papellen@post9.tele.dk

 

Oplysninger til indbydelsen:

 

Navne på banelægger, stævneleder, banekontrol, stævnekontrol og overdommer tilsendes indbydelsesforfatter senest 12 uger før 1. løb  gerne med E-mail så der er mulighed for at svare tilbage på mail.

 

Færdigt udkast til godkendelse af stævneledere senest 10 uger før 1. løb

 

Hver enkelt løb behandles som et separat løb udskrevet af den enkelte klub, og da vi ikke længere har central tilmelding skal tilmelding til flere løb ske ved tilmelding og betaling til den enkelte arrangerende klub.

 

Efter løbet

Stævneleder for hvert løb skal fremstille resultatliste indeholdende:

 

Denne resultatliste i såvel papirform og som fil (på diskette eller pr. mail som vedhæftet fil) skal tilsendes stævneleder for sidste løb, og denne fremstiller den færdige resultatliste for alle 4 løb.  Filen skal ikke indeholde hele løbsprogrammet, men resultatlisten som fil, samt  løbsdata udskrevet som fil og  endelig en fil oprettet med funktionen sikkerhedskopi.

 

Omtalte separate resultatliste + filer  skal være sidste stævneleder i hænde snarest mulig og (m.h.t. det næstsidste løb) senest 2 dage før sidste  løb af hensyn til at der efter sidste løb kan udråbes en samlet vinder af de 4 natløb i hver klasse. Resultatliste og fil bør kunne udskrives på løbsaftenen og overgives til næste arrangerende klub.

 

Praktiske tips:

Løbene kan ikke køres som etapeløb i løbsprogrammet. Hver enkelt løb køres i løbsprogrammet som et enkelt løb med pointberegning. Sidste klub har ansvaret for at beregne den samlede stilling på løbsaftenen så i hvert fald nr. 1, 2 og 3  i hver enkelt klasse i de gennemgående3 løb kan findes.

 

Sidste klub udfærdiger også den samlede resultatliste for de 4 natløb. Resultatlisten udarbejdes nemmest i et regneark med angivelse af  placering, løbstid og point for hver enkelt løb og for de 3 bedste af 4 løb - evt. Som anført er det muligt fra loebsprogrammet at udskrive løbsdata  til en fil, der kan indlæses i et regneark. Filen er en kommasepareret fil. Data fra første løb lægges ind i et regneark. Nogle af felterne skal slettes igen, da de ikke indeholder data fra et almindeligt løb, eller unødvendige data. Point bliver ikke ført med over, men må beregnes (eller skrives ind). Data fra de andre løb lægges måske nemmest ind manuelt, da det ikke nødvendigvis er samme løbere, og ikke de samme løbernumre, som ved første løb, hvorfor der opstår nogle sorteringsproblemer. De kan også forholdsvis hurtigt lægges ind manuelt fra resultatlisten, da de fleste af løberne må formodes at være med fra det første løb.

 

Det er nok muligt, at der er en, der kan finde på at lave et lille program, der kan finde ud af at sortere data fra de 4 natløb og beregne point for de 3 bedste løb sammenlagt, men jeg har ikke hørt om at et sådant eksistere.

 

Udgifter og startafgifter:

 

Hver enkelt klub afholder sine udgifter til løb og får egne startafgifter. Startafgiften bør være den samme for alle 4 løb, dog kan der være tilfælde, hvor afgiften på grund af kortudgift eller andre særlige forhold kan være en anden, men det er ikke meningen at klubben skal have stor overskud på løbet. Indbydelsesforfatter forsøger at få en fælles startafgift på niveau med sidste års + evt. en mindre stigning, hvis dette har været den generelle tendens.

 

I startafgiften skal der lægges et beløb til fælles præmier  + udgifter til fælles resultatliste.  Jeg foreslår 4 kr. pr løber til præmier + 2 kr. til sidste klub til dækning af udgifter til resultatliste. Herfra tages også evt. udgifter til fælles indbydelse.

 

Da sidste arrangerende klub har tilstrækkeligt at gøre med beregning m.v. foreslår jeg at første arrangerende klub indkøber præmier til vinderne af de 4 natløb. Afhængig af antal løbere i klassen bliver der foruden præmie til vinderen, præmie til nr. 2 - evt. nr. 3. Klubben medbringer præmierne til det sidste natløb.

 

Beløbene ligger fast fra år til år medmindre en klub rejser spørgsmål om forhøjelse (ændring) - evt. vedtagelse på koordinationsmøde, jfr. nedenfor.

 

 

Udgifter for den enkelte klub:

 

Evt. koordinationsmøde:

Hvis klubberne er interesseret i et koordinationsmøde kan dette finde sted  i Fros’s klubhus midt i juni måned for at få indbydelse  med i O-Posten før sommerferien. Per Allan vil gerne deltage.

 

Udarbejdet af Søren Hviid, FROS,  den 13. juli 2000 - rettet 20. september 2000