Beretning for 1999

Bestyrelsens beretning.

Aktiviteterne i 1999:

I 1999 har vi afholdt C-løb i Gauerslund/Gårslev med ca 300 deltagere.

Jørgen Spetzler var stævneleder. En del af den faste stok af hjælpere var taget til Canada, men de tilbageværende medlemmer gjorde en stor indsats og løbet blev efter sigende afviklet fint. Kim Linde var banelægger og lagde et stort arbejde i at få plotte banerne ud - specielt da begge plottere vi har brød ned.. Tak til stævnelederen , og alle øvrige hjælpere fordi det gik så fint.

Endvidere har vi afholdt natløb på i Hannerup. Ole Hoffmann var banelægger. Også her en stor tak til alle hjælpere.

Vi har ikke stået for afvikling af flere orienteringsløb, men en anden stor begivenhed også i år var afviklingen af triathlon, hvor klubben igen, med Jørgen Spetzler som drivkraft, har påtaget sig at gå med i arrangementet med Fredericia Tri Team som arrangør. Klubben stillede igen med mange hjælpere på selve dagen den 8. august 99.

Indsatsen er med til at støtte orienteringsklubbens andre aktiviteter med et økonomisk bidrag, hvorfor der skal lyde en stor tak til alle hjælpere. Indsaten har også et fremadrettet sigte mod det store stævne: afholdelse af EM i 2001

Som jeg nævnte sidste år i min beretning ville vi tage vor deltagelse i klubmatchen op til vurdering. Vi har været i mange år været medarrangør af den traditionelle årlige klubmatch mellem trekantklubberne der sædvanen tro afholdes Kristi Himmelfartsdag, men på grund af skuffende lav deltagelse valgte vi at træde ud af dette samarbejde og klubmatchen er herefter afgået ved en stille død.

Klubben har deltaget i Sydkredsens divisionsmatch. I 1998 rykkede vi fra 3. divison. op i 2. division, hvor vi så løb i 1999 mod KOK og Esbjerg / Hviding. Da vi i 1999 afskaffede 4. division kunne vi ikke rykke ned, hvorfor vi er blevet i 2. division. I 2000 har vi anmeldt stafetsamarbejde med Melfar , jfr. nedenfor. Melfar er som følge heraf rykket op i 2. divison og stiller hold sammen med os. I 2000 skal vi løbe mod Esbjerg/Ribe/Hviding, Svendborg og SNAB

City-stafetten har Jørgen Spetzler som tidligere stået for og overskuddet går til FROS. Endnu et bidrag til klubben med stor indsats fra Jørgen Spetzlers side.

På klubplan har vi afviklet vore klubmesterskaber ved løb i Blåhøj og klubtur med overnatning i Vestborg ved Nymindegab. Klubmestrene blev kåret på tilbørlig vis lørdag aften i hytten og søndag løb vi hyggestafet på et hjemmelavet kort over et område lige ved hytten. Vi havde arrangeret lokumsstafetten sammen med Melfar, som også boede i hyte i nærheden.

Endelig har vi afviklet vor traditionsrige årlige julenatløb i fin stil. Løbsområdet var i år i på volden.

Træningen

Vintertræningen i vinterhalvåret 98/99 har været gymnastik / styrketræning på Alléskolen. I foråret - da vi kunne komme i skoven - havde vi onsdagstræning i skoven - som regel i Hannerup, men enkelt gange også andre steder. Træningsudvalget - Niels og Kim Linde - sørgede for at der hver gang var lavet baner og sat poster ud. Eva Clausen, Linda Petersen, Grethe Nielsen og i foråret også Winnie Rød var ude at løbe med de mindste. Sven sørgede for træning af voksne begyndere og lidt øvede, medens alle de andre kunne træne på de udlagte poster.

Efter sommerferien fortsatte træningen på denne måde indtil efterårsferien i oktober. Herefter gik vi over til vintertræningen - som i vinter kun er løb fra klubhuset. Vi havde reservereret gymnastiksalen, men det kneb med at finde leder, så vi valgte at satse udelukkende på løb og hyggelig samvær i klubhuset bagefter, evt. med indslag fra nogle af medlemmerne. Kim Linde har været god til at finde på nogle aktiviteter i klubhuset.

Spørgsmålet om klubtræner - specielt til ungdom og juniorer må nu siges at være uddebateret - ihvertfald foreløbig. Vi kan ikke magte at betale en træner, og vi mener iøvrigt ej heller vi kan finde en træner. Hvis muligheden kommer er vi naturligvis altid åbne for at drøfte det igen.

Deltagelse i løb

Ovennævnte er de aktiviteter som vi selv har afholdt. Lige så vigtigt for klubben og medlemmerne er at vise flaget udadtil ved åbne løb, og naturligvis specielt ved mesterskabsløbene som DM, JFM m.v. Vi har stadigvæk en stærk ungdomsafdeling, som kan gøre sig gældende ved mesterskabsløbene - beretning fra ungdomsafdelingen vil komme ind på dette.

Men m.h.t. selve løbsaktiviteten er vi stadig nede i en bølgedal. Det bliver trivielt at gentage fra år til år, men jeg må stadig konstatere, at vi godt kunne være mange flere ude til åbne løb. Eller er det fordi jeg ej heller selv er for god til at komme ud til løb. De gange jeg har været med har der været fin stemning på pladsen, og vi kan alligevel sagtens samle et telt.

Samarbejde med Melfar:

I 1999 besluttede begge klubber at indlede et samarbejde. Dels anmeldelse til DOF af at vi løber stafet sammen i 2000 som en klub FROS/Melfar, dels at vi løber sammen i divisionsmatchen. Men samarbejdet skal række videre til et træningsamarbejde og et samarbejde på flere andre områder hvor vi kan have glæde af det. Vi satser på at lave klubtur sammen og at få nogle arangementer sammen så vi også kan lære hinanden at kende socialt (hvis vi ikke allerede gør det). Vi kan også hjælpe hinanden med at lave løb.

Vi må satse på at vi på den måde kan få flere aktiviteter i klubben og spare noget tid for medlemmerne (rationaliseringsgevinst)

Medaljer.

Vi har også i år vundet mesterskaber eller været med på sejrsskamlen. Vinderne har været hyldet i FROS-posten og vinderlisten kan ses i FROS-posten og på hjemmesiden (Hall of Fame)

Kort.

Der arbejdes til stadighed med at revidere vores løbskort. I 99 og fortsat her i begyndelsen arbejder Sven på højtryk med at færdiggøre Treldekortet som vi skal bruge til DM-lang 2. april. Tak til Sven for dens store indsats. Vi må erkende, at hvis klubben ikke havde Sven til at tegne kort var vi ilde stillet.

Næste projekt er Damgaard kortet - det trænger til at blive revideret- vi reviderer dog ikke kortet før vi har planlagt løb i skoven..

Internettet - hjemmeside

Jeg mener at hjemmesiden for klubben fungerer tilfredstillende. Det er flere, der har sagt, at det er en fin hjemmeside, men naturligvis kan alt gøres bedre. Vi har tæller på så vi kan se hvor mange, der kommer ind og kigger på siderne, og jeg mener at der er nogle medlemmer der benytter den en del. Det helt store besøgstal kommer naturligvis når vi skal have løb og når løbet er afviklet og resultaterne lagt ud på hjemmesiden. DM-lang har også fået nogle sider.

Tilmeldinger til løb og forskellig korrespondance vil fremover ofte blive foretaget via E-mail.

Fremtidig korrespondance fra DOF ud til klubberne vil efterhånden udelukkende foregår via E-mail

Klubhuset.

I år har huset ikke været udlejet til nogle børnehaver. Som det ses på pladsen uden for klubhuset, har børnehaverne bygget selv. Det har naturligvis givet et lidt rngere resultat for klubhusets økonomi, men heldigvis er der ikke mere lån i huset.

Aktiviteter i 2000

I 2000 skal vi afholde DM-lang den 2. april. Derefter skal vi afholde natløb i på Randal kortet formentlig tirsdag, den 15. september. Foruden disse løb bliver der de sædvanlige løbsaktiviteter, som vi også har afholdt i år. Vi skal også i år og næste år, at hjælpe med til afholdelse af triathlon.

Vi håber på at samarbejdet med Melfar vil give gevinst til begge klubber, og at det for begge klubber vil give fremgang og fornyelse.

Tak

Som jeg tidligere har annonceret er dette min sidste formandsberetning. Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer for den gode ånd, der er og har været i klubben. Mine år i bestyrelsen og senest som formand har bestemt været til stor berigelse for mig - og jeg håber også, at jeg har givet klubben noget. Jeg har siddet en del år i bestyrelsen og de sidste 4 år som formand, og jeg finder, at det nu er på tide at gå af. Jeg håber at klubben finder en ny formand, om ikke andet så en formand, der kan fungere indtil ildsjælen dukker op, der kan føre klubben frem til ny storhed. Tak til den siddende bestyrelse, som lægger et meget stort arbejde i klubben.

Af positive ting, der kan fremhæves er, at sammenholdet i klubben fortsat er stort, og der ydes fortsat en solid indsats til arrangementer. Klubbens økonomi er på toppen, og vi venter meget af samarbejdet med Melfar.

De bedste ønsker for klubben fremover fra er fremtidigt menig medlem.

Formanden