Natløb 15. september 2000 i Madsby-Randalen.

Instruktion

 

Stævnecenter:

FROS klubhus, Hannerup Engvej 1 C

Afmærkning fra Strandvejen / Hannerup Brovej.

I klubhuset findes stævnekontor, kiosk, omklædning/bad og resultatformidling.

Der er afmærkning fra FROS`s klubhus til stævnepladsen.

 

Stævneplads:

Ved Parkeringsplads 200 m nord for FREDERICIA Idrætscenter,

Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.

 

Afstande:

500 M fra parkering til start, følg snitzling.  Mål ligger ved ved parkering.

Startlister:

Ophænges ved start og i  klubhuset.

Banelængder og postantal fremgår af startlisten.

Kort:

Madsbyparken-Randal skov 1:7.500, ækv. 2,5m. nytegnet 1998.

 

Kortuoverensstemmelser:

                Da kortet er over 2 år gammel, og da det er et område, der er under løbende bearbejdning af Skov- og Parkudvalget, vil der være flere uoverensstemmelser  mellem kort og terræn.

                

                 Der er enkelte steder, hvor mindre stier er groet til, så de er umulige at se.

                 Det er ikke markeret på løbskortet, men der henvises til kortet der hænger

                 ved start og i klubhuset.

 

                 Der er også anlagt nogle nye stier, ligesom der er fjernet indhegning, og desuden er der enkelte steder opsat nyt hegn, dette fremgår ikke af løbskortet, men der henvises til de ophængte kort.

                 Vær forsigtig ved passage af hegn.

 

 Advarsel:

                 Der advares mod, at der er flere steder er en meget kraftig undervegetation.

                 Man skal enkelte steder passere befærdede veje, så vær forsigtig ved passage.

 

Postbeskrivelser:

IOF-symboler

Væske:

Væske forefindes ved mål.

 

Startprocedure:

Løberne fremkaldes 4 min. før start og kontrolkort udleveres.

Der findes elastik i startboks.

Kort tages af løberne selv fra kortkasser.

Løberne er selv ansvarlige for at få det rigtige kort.

For begynder baner udleveres kortet 2 min. før startøjeblikket.

 

Tvungen overgang:

Alle baner skal passere ” tvungen overgang”, den er snitzlet fra sidste post

før ”tvungen overgang”.

Makstid:

2 1/2 time

I mål:

Kontrolkort afleveres. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Overdommer:

Ole Hoffmann træffes på stævnecenteret.

 

Startliste:

Kan ses på OK FROS hjemmeside fra torsdag den 14. september 2000.

 

Tilbage