Julenatløbsfesten - arrangører.

årstal

85

Ole Steph.

Annelise Honoré

Jette Sørensen

Ole Hoffmann

86

Elin Spetzler

Ellen Pedersen

Søren Hviid

Preben Hansen

87

Robert Sørensen

Henry Pedersen

Gitte Hoffmann

Birthe Hoffmann

88

Carsten Lind

Sven Madsen

Lis Hansen

Ib Simonsen

89

Annette Sperling

Keld Rasmussen

Hans Jørgen Hoff.

Inge Nielsen

90

Ole Hoffmann

Finn Kaad

Jette Petersen

Grethe Hviid

91

Elin Spetzler

Niels Poulsen

Søren Hviid

Tina Rasmussen

92

Dorete Heick

Vibeke Dalgaard

Lars Blytækker

Per Allan Pedersen

93

Jette Pedersen

Kamse

Jan Damgaard

Finn Kaad

94

Grethe Hviid

Dorete Heick

Jytte Kaad

Jørgen Bork

95

Jørgen Spetzler

Ellen Pedersen

Gitte Hoffmann

96

Birthe Hoffmann

Carsten Lind

Dorthe Lind

Ruben

97

Grethe Nielsen

Nina Hoffmann??

Jette Petersen

Niels Dalgaard

98

Grethe Hviid

Kamse Hansen

Jesper Hoffmann

Henry Markvardsen

99

(Ander Poulsen)

Torben Hansen

Elin Sp.

Niels Møller P.

2000

Jørgen Sp.

 

 

Ole Hoffmann

2001

Henning Skaarup

Eva Clausen

Erik Grooss

Kate Skaarup

2002

Søren Hviid

Dorthe Lind

Ruben Jensen

 

2003

Ellen Pedersen

Gitte Hoffmann

Flemming Christiansen

Lars Olesen

2004

Grethe Hviid

Niels Dalgaard

 

 

2005

Sven Madsen

Birthe Nielsen

 

 

2006

Jette Møller Pedersen

Birthe(Bitte)Hansen