Instruktion

Til Kredsmesterskab for Syd-kredsen

Søndag den 16. September 2001 i Trelde skov


 Stævneplads  Afstande  Toiletter  Stævnekontor  Kiosk og børnep.  Kort
 Start  Banelængder  Seedning  Skygning  Børnebaner  Mål
 Væske  Præmier  Omklædning  Resultater  Stævneledelse

Forbudte områder:

Der findes vindfældede områder, nye indhegninger og forbudte områder i skoven, som vil være skraveret forbudt på kortet.Fælles for dem alle: al færdsel er forbudt !

Der er ryddet nogle vindfældede områder, som fremgår af kort opsat ved start.


Stævneplads:

Mark på Fredericia Fælled ved hundetræningsklubben 2 km nord for Ryes kaserne ad Treldevej.

Afstande:

Stævneplads ligger c. 300 meter fra parkering – følg hvid snitzling.
Mål ligger på stævnepladsen.
Start ligger ca. 200 m fra stævneplads - følg rød/hvid snitzling til start.

Toiletter:

I Egehavehus på vejen mellem parkering og stævneplads.

Stævnekontor:

Findes i klubhuset ved stævneplads.

Kiosk og børnepasning:

I klubhuset ved stævnepladsen.

Kort:

Der anvendes kort i 1:15.000 og 1:10.000. Kortet er tegnet i foråret 2000, ækvidistance 5 m. Der er nye indhegninger og forbudte områder i skoven; disse er afmærket på kortet og skal respekteres.
Kortet er rekognosceret til forårsløb, derfor må der regnes med større tætheder end dem der er angivet på kortet. Visse steder har skoven en meget tæt underskov.
Fuld dækning tilrådes.
Indtil sidste start, skal løbskortet efter passage af mål lægges i pose mærket med klubbens navn; efter sidste start frigives kortene.

Start:

Ad østlige vej fra stævneplads ca. 200 meter.
Fremkald 4 minutter før starttid sker ved navneopråb. Kort til lette og begynderbaner udleveres 2 minutter før start, der vil være en startonkel/-tante til at hjælpe begynderne i gang.
På begynderbanerne vil der være snitzling i forbindelse med utydelige stier.
Tidtagning sker med EMIT- brikker, disse udleveres ved start når man kaldes frem.
Husk at nulstille brikken når du starter.
For dem der selv har brikker: husk at afprøve den inden start.
Postbeskrivelser er IOF symboler.
Der er ingen transport af overtrækstøj

Banelænger:


Svære baner
Mellemsvære baner
Lette baner
Begynderbaner

Seedning:

Der er foretaget seedning i henhold til reglementet. Seedningen er godkendt af stævnekontrol.

Skygning :

Skygning er tilladt i klasserne D- 10B, D-12B, H-10B, H-12B, og på begynderbaner.

Børnebaner:

Tilmelding og start af børnebaner sker i Egehavehus på vejen mellem parkering og stævneplads. Der er start fra kl. 10.00 til 12.00.Der er tale om rød hånd bane på ca. 2 km. Deltagelsen er gratis

Mål:

Mål findes på stævnepladsen. Ved målgang skal du huske trykke brikken ud på den sidste post, og derefter aflevere den til målpersonalet. Inden du forlader målslusen vil du få udleveret din løbstid og dine stræktider mm. Maksimumstid er 2 ½ time. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Væske:

Vædske findes såvel på stævnepladsen samt flere steder i skoven -  kun rent vand i skoven.

Præmier:

Der vil være præmieuddeling så snart resultater foreligger ca. kl. 13.

Der er medaljer til nr 1 i seniorklasser og nr. 1-2-3 i ungdomsklasser. Dette gælder alle A-klasser og medlemmer der starter for klubber i Syd-kredsen.

Resultater:

Resultatliste findes på stævnepladsen, og resultater vil kunne ses på klubbens hjemmeside snarest efter løbet. Resultatlister udsendes til klubberne hurtigst muligt.

Omklædning og bad:

Treldevejens skole – Afmærkning fra stævneplads. 2,5 km. Syd for stævneplads.

Stævneledelse: