Orienteringsklubben FROS

Indbyder til C-løb / 2. divisionsløb

     Trelde Næs

Søndag den 17. september 2006

 

Løbsområde: ………. Trelde Næs

 

Kort: ……………….. Trelde Næs 1:10.000, ækvidistande 2,5m,

                                   Revideret 2000 enkelte rettelser 2005 og 2006, printede kort.

 

Terrænbeskrivelse: …  Størstedelen ret flad skov med en del frøfter. Enkelte store slugter

Gennem skoven. Skoven er overvejende let

                                   gennemløbelig.

 

Stævneplads: ……….  På stranden ved Trelde Næs

                                   Afmærkning fra Motortrafikvejen Børkop-Fredericia (vej 28)

 

Bad: ………………… Bad kan foregå i havet fra dejlig badestrand ved

stævnepladsen.

 

Toiletter: ……………  Toiletter findes på stævnepladsen

 

Afstande: …………..  Parkering ­- stævneplads:         300 m

                                   Stævneplads – start:               1000 m

                                   Parkering – start:                      700 m

 

Stævnecenter: ………  På stævnepladsen med beregning og resultatformidling.

 

 

Start: ………..……… Første start: Kl. 10.00 ( Efteranmeldte starter før.)

                                   Fremkaldstid: 3 min. før start

                                   På bane 8 er der fri starttid for tilmeldte løbere fra kl. 9.30

                                   til kl. 11.00 (Put and run)

Instruktion:………….. Opsat på stævneplads og ved start – samt på www.fros.dk fra 12/9

                

Kontrolsystem:……… Der anvendes EMIT. Husk at opgive briknummer på egen

                                   brik ved tilmelding.

                                   Evt. leje af brik: 10 kr.

                                   Back-up kort og lejede brikker udleveres ved start.

 

Postbeskrivelser: …… IOF-symboler. Der findes løse postbeskrivelser ved start.

 

 

Baner: ………………  Iflg. DOF`s regl. 11.8.4

                                   Bane 1 – 2A – 2B – 3A – 3B – 4 – 5 – 6 – 7A – 7B – 8

 

Børnebaner: ………… Tilmelding og start/mål findes ved stævnepladsen.

                                   Snitzlet bane ca. 2 km. på gratis kortskitse

                                   Der kan løbes fra klokken 10 til 12.30

 

Børneparkering: …….  Findes på stævnepladsen.

                                   Børnenes navne og alder opgives ved tilmeldingen

 

Kiosk: ………………. Kiosk findes på stævnepladsen.

 

Tilmelding: …………  Tilmelding klubvis med angivelse af bane og B-løbsklasse for

deltagere i divisionsmatchen senest mandag den 11. september kl. 12.00 via  O-service

eller pr. mail til fros.tilmeld@fros.dk Tlf. 75-941553

 

Efteranmeldelse: ……  Senest fredag den 15. september kl. 18.00

 

Åbne baner: ………... Der er ikke åbne baner, der henvises til efteranmeldelse

 

Startafgifter: ………..  D/H  – 20   kr. 50,00

                                   D/H  21  kr. 60,00

                                   Brikleje   kr. 10,00

                                   Efteranmeldelse: kr. 10,00

                                   Betaling samtidig med tilmeldingen til:

                                   Reg.nr. 9196  kontonr. 4565717893  Sparbank Nord

 

Starttider: …………..  Offentliggøres på www.fros.dk den 15. september

 

Præmier: ……………  Lodtrækningspræmier blandt startende løbere – 16 år

                                   Præmieliste ophænges på stævnepladsen.

                                  

Resultater: ………….  Ophænges på stævnepladsen og vises efterfølgende  

www.fros.dk

Stævneleder:                Torben Hansen            OK FROS (ferie fra 31.08 – 15.09)

Stævneleder:                Niels Møller Petersen   OK FROS ( Ferieafløser)

Banelægger:                 Henning Skaarup         OK FROS

Stævnekontrol:            Gert Pedersen              OK Melfar

Banekontrol:                Jørgen Nørmølle          OK Melfar

Overdommer:              Arne Brage                  OK Melfar