OK FROS indbyder til B-løb

 

Søndag 16. september 2001 i Trelde.

Kredsmesterskab for Sydkredsen.

 

 

Indbydelse

Stævnecenter og stævneplads

Mark på Fredericia Fælled ved hundetræningsklubben 2 km nord for Ryes kaserne.

 

Løbsområde

Trelde 1:15:000 og 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, 2000 og Fredericia Fælled 1.10.000 rev. 2000

 

Terræn

Løv- og nåleskov med en del under vegetation.  En del stier og varierende gennemløbelighed.

 

Klasser

Ifølge DOFs reglement for B-stævner og Kredsmesterskab.

 

Børnebaner

Ved stævnepladsen. Gratis. Rød hånd.

 

Start

Første start klokken 10.00.

Max. tid 2 ½ time.

 

Tidtagning

EMIT

 

Parkering

På mark ved indkørsel til stævneplads.

 

Afstande

Parkering til stævneplads max. 300 meter
Stævneplads til start max. 800 meter

 

Kørsels-vejledning

Fra motorvej E 20 (nord/syd fra) tag afkørsel 60 eller Skærbækvej /Vejlevej til Indre Ringvej til Treldevej eller motorvej E 20 (vest fra) afkørsel 59 Snoghøj Landevej/Strandvejen/Indre Ringvej til Treldevej.

Der vil være afmærkning fra Indre Ringvej/Treldevej og Egeskovvej/Vestre Ringvej.

 

Omklædning og bad

Treldevejens skole – Afmærkning fra stævneplads. 2,5 km. Syd for stævneplads.

 

Børneparkering

Der er børneparkering i hundetræningsklubbens klubhus..

 

Tilmelding

Skriftlig og klubvis senest torsdag 6. September 2001 til:
Henning Skaarup, Skærbækvej 110A, 7000 Fredericia eller E-mail: henning.skaarup@private.dk

Bruges egen brik opgives nummer ved tilmelding.

 

Efter

tilmeldning

Indtil tordag 13. september kl. 18.00

 

Betaling

Sendes klubvis samtidig med tilmeldning til giro 620-8185 OK FROS v/ Henry Petersen, Lumbyesvej 10-35, 7000 Fredericia

 

Startafgift

Junior 45 kroner. Senior 60 kroner. Fem kroners rabat  ved brug af egen brik.

 

Åbne baner

Ingen åbne baner, men eftertilmelding frem til torsdag 13. September mod ekstragebyr på 10 kroner.

 

Præmier

Efter reglerne for Kredsmesterskab

 

Startlister og instruktion

Lægges på OK FROS hjemmeside senest onsdag 12. September www.fros.dk.

Efteranmeldte får tildelt frie tider på startlisten, som kan ses fra fredag på hjemmesiden.

 

Resultater

På stævneplads og på OK FROS hjemmeside umiddelbart efter løbet.

 

Stævneledelse

Overdommer: Gert Pedersen

Stævnekontrollant: Klaus Staugaard
Banekontrol: Per Mayntzhusen
Banelægger: Jesper Hoffmann
Stævneleder: Henning Skaarup